logo.jpg
 
h1.jpg
 
Organisatie 

Voor bedrijfvestiging en nieuwbouw moeten aan een aantal zaken worden voorbereid zoals de aanvraag van vergunningen, (bestek) omschrijvingen, uitwerken van tekeningen en bodemonderzoek/ sanering.
Terra Support regelt vakkundig de coördinatie van al deze aspecten.
Bij de realisatie is de planning van groot belang waarbij de afstemming van de verschillende disciplines van belang is om onnodige vertragingen te voorkomen. Door een optimale communicatie waarbij de betrokkenheid van de verschillende disciplines van maatgevend belang is. Terra Support is gespecialiseerd in de realisatie van projecten door grote ervaring op dit gebied.
 
 
 
 
 
 
 
 
h2.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h3.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terug.jpg